Ontwikkelingsplan


De medewerker kan met behulp van de vragen-lijsten/scans en de 360 graden feedback een ontwikkelingsplan opstellen. Het ontwikkelingsplan monitort de eigen behoefte en competenties en geeft een matching op het aanbod van opleidingen, trainingen en workshops. Dit aanbod kan vanuit de eigen organisatie komen maar ook vanuit aangesloten organisaties of trainingsinstituten. Dit verbreedt zo ook het eigen kennisnetwerk van de medewerker. Door na een ontwikkelingstraject wederom een 360 graden feedback te doorlopen, heeft de medewerker een doorlopend zicht op de effectiviteit van de talentontwikkeling, een scherper profiel met meer matchingskansen én een courante rapportage voor een goed zelfinzicht.

Hoe Mobulus werkt voor werkgevers


Werkgevers zetten hun opgaven en vraagstukken op Mobulus door middel van een set kenmerken en competenties. Dit helpt opdrachtgevers om hun vraag helder en scherper te krijgen. Uiteindelijk mondt dit uit in een profiel waarin zowel ‘harde’ als ‘zachte’ kenmerken staan die benodigd zijn om adequaat te kunnen voldoen aan de vraag. De werkgever kan hier eventueel nog wijzigingen in aanbrengen. Indien de werkgever zich volledig herkent in het voorgestelde profiel, wordt het profiel zichtbaar binnen Mobulus. Mobulus maakt op basis van dit profiel direct een match met de werknemers en zelfstandig professionals die zich op Mobulus hebben aangesloten. De werkgever krijgt hiervan direct het resultaat voor ogen. Doordat de beste kandidaten nu benaderbaar zijn, kan de opdrachtgever werk maken van het invullen van de opdracht. De samen met de medewerkers opgestelde ontwikkelingsplannen geven inzicht in de talentontwikkeling -behoefte binnen de organisatie. De werkgever kan zo veel gerichter opleidingen aanbieden en beter sturen op ontwikkeling van competenties en talenten.

Hoe Mobulus werkt voor werknemers


Werknemers maken een profiel aan waarmee ze kunnen worden gevonden op Mobulus. Dit profiel wordt opgebouwd uit zowel ‘harde’ als ‘zachte’ gegevens en bestaat uit een aantal zaken: het cv, de voorkeuren van een werknemer en zijn/haar competenties. Het profiel kan op een later moment nog worden aangevuld met ambities, drijfveren, ontwikkeling en andere zaken. Het in kaart brengen van de competenties wordt gedaan op basis van meerdere online persoonlijkheids- en competentie scans. Dit zijn vragenlijsten waarmee potentiële competenties gemeten worden. Als resultaat volgt een beknopte rapportage voor de kandidaat, en worden de competenties ingedeeld in mate waarin ze aanwezig en ontwikkelbaar zijn. Zo ontstaat een compleet beeld van de werknemer. Wanneer een opdrachtgever een profiel heeft gemaakt dat voldoende overeenkomt met het profiel van de werknemer, ontvangt de werknemer hiervan een melding. Zo krijgt de werknemer zicht op klussen, projecten en vacatures die voor hem/haar interessant zijn en wordt hij/zij in de mogelijkheid gesteld om daar proactief op te reageren. Voor werknemers betekent dit dat Mobulus hen een eerste opstap biedt naar het regisseurschap en de ontwikkeling van de eigen loopbaan.

Hoe Mobulus werkt voor de organisatie


Mobulus geeft de mogelijkheid om reeds bestaande competentieprofielen in te zetten (bijvoorbeeld HR21) of deze zelf samen te stellen. Middels een Profiler kan de organisatie functieprofielen samenstellen en deze toetsen op de huidige personeelsbezetting. De resultaten van individuele of groepsopdrachten, waaronder talentscans, assessments en loopbaantrajecten, kunnen aan het profiel van de medewerkers toegevoegd worden om zo ondersteunend te zijn aan de personeelscyclus. Gegevens blijven bewaard en zijn opnieuw te gebruiken bij nieuwe opgaven. De ontwikkelingsplannen geven de organisatie zicht op de gevraagde talentontwikkeling en ambities. De organisatie kan het ontwikkelingsaanbod toetsen op zowel de effectieve als potentiële competenties.

Eigen regie


De matching vindt plaats binnen Mobulus en gebeurt ‘onder water’. Dit wil zeggen dat de input die verkregen wordt uit de online scans volledig gebruikt wordt voor de matching, maar dat de input niet zichtbaar is voor werkgevers. De werknemers hebben immers de regie over hun eigen gegevens. Dit betekent dat ze zelf bepalen aan wie ze hun gegevens ter beschikking stellen. Mobulus laat zien dat een kandidaat past bij de vraag op basis van uitkomst van de matching. Verdere verdieping kan vervolgens in de sollicitatieprocedure plaatsvinden, waarbij het ter beschikking stellen van het profiel en de scanresultaten een onderdeel kan zijn.