De arbeidsmarkt in de publieke sector omvat in Nederland bijna één miljoen werknemers die werkzaam zijn bij enkele honderden werkgevers. Steeds meer personeel wil of kan niet meer voor jaren hetzelfde werk doen op dezelfde plaats. Jong en oud wil meer regie over hun eigen leven en dus ook over hun loopbaan. Goede mensen vertrekken indien zij binnen de organisatie niet hun volle potentieel kunnen benutten. Voor organisaties wordt het steeds lastiger om de opgaven binnen de eigen organisatie uit te zetten als er niet voldoende inzicht in het aanwezige talent is. Om op de maatschappelijke en bestuurlijke vragen te anticiperen is er een toenemende behoefte aan flexibiliteit en kwalitatief maatwerk. Voor organisaties worden de grenzen met de omgeving steeds vager, regionaal gaat er veel samengewerkt en samengevoegd. Ook wordt steeds minder makkelijk om lange-termijn planningen te maken en een juiste bezetting voor de veranderende doelstellingen te prognotiseren.

Werkgeversperspectief


Mobulus is een uniek loopbaannetwerk waar werkgevers, werknemers én zelfstandig professionals zich met elkaar verbinden en hun personeelsbehoeften delen. Door profielen en vacatures op te bouwen uit zowel functiekenmerken als persoonskenmerken ontstaat een kwalitatieve methode om mensen aan werkplekken te koppelen en andersom. Tevens biedt Mobulus inzicht voor werkgevers in het eigen personeelsbestand én dat van aangesloten samenwerkingspartners in de regio. Door Mobulus worden de organisatiedoelen scherper gedefineerd, om zo een duurzame inzet van mens en middelen te creëren. Mobulus zorgt voor een positieve stimulans van flexibiliteit en netwerk-werken en geeft de regie in handen van de werknemers in hun eigen ontwikkeling en interessante uitdagingen. Mobulus is in te zetten bij of voor een strategische personeelsplanning waarbij, anders dan vaak gebruikt, de strategie niet top-down maar de capaciteiten en potentieel vanuit de medewerker zelf ingezet wordt.

Werknemersperspectief


Mobulus geeft inzicht in eigen talenten aan de medewerkers, geeft een matching met opgaven waarin deze talenten gevraagd worden en geeft inzicht in ontwikkelingsbehoefte aan zowel organisatie als de medewerkerszijde. Met Mobulus krijgen werknemers meer regie over hun eigen loopbaan. Zij maken met automatische kwalitatieve support een profiel aan en krijgen direct matchende projecten toegespeeld. Zo kan een werknemer een volgende stap in zijn of haar loopbaan plannen, of de ruimte krijgen om tijdelijk wat anders te gaan doen. Via een persoonlijk dashboard is de arbeidsbehoefte zowel binnen de eigen organisatie als binnen de regio direct zichtbaar. Naarmate het platform groeit, zal uiteindelijk ook de landelijke markt in beeld komen. Werknemers krijgen bovendien de extra mogelijkheid meer zelfinzicht te verkrijgen door de online vragenlijsten die aangeboden worden. Mobulus gaat verder dan alleen een inzicht in vacature of projectaanbod. Mobulus geeft behalve de online talent- en competentiescans ook een 360 graden feedback tool. Samen met de resultaten van de scans en de feedback kan de medewerker zelf een ontwikkelingsplan opstellen.

Mobulus matcht


Door competentiedoelstellingen en meetbare resultaten in te geven matcht Mobulus met het ontwikkelingsaanbod van zowel de eigen als van aangesloten organisaties. De organisatie kan haar ontwikkelingsaanbod afstemmen op de opgegeven ontwikkelingsplannen en zo de medewerkers stimuleren om actief de kwaliteit van zichzelf en de organisatie te vergroten. Door zich actief te ontwikkelen verscherpt de medewerker zijn of haar profiel. Het aantal passende vacatures kan daardoor toenemen en de opgave vanuit de organisatie makkelijker invulbaar zijn. Als de medewerker met regelmaat de 360 graden feedback tool inzet krijgt de organisatie en de medewerker een goed beeld van de bereikte ontwikkeling.

Mobulus is een talentontwikkeling- en loopbaanplatform dat direct matches maakt

tussen opgaven en talenten, op basis van harde én zachte criteria.